Kontakt

Všetky starosti s prepravou a prípravou občerstvenia na podujatia nechajte na nás!


<
Panorama Holding s. r. o.
J. C. Hronského 10
831 02
Bratislava
IČO: 47 052 899
DIČ: 2023718983
IČ DPH: SK2023718983
Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava, v oddieli Sro,
vo vložke č. 87870/ B
Peňažný ústav: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1202886000/1111
IBAN: SK3011110000001202886000
BIC: UNCRSKBX

Ak máte akékoľvek otázky, napíšte nám:

Vaša správa bola odoslaná.
Prekontrolujte si polia!